Takläggning

Få bort mossa från taket

Vissa anser att det är vackert, andra anser att det inte ser så bra ut över huvud taget. Oavsett om man tycker det är fint eller inte, kan mossa på lång sikt orsaka jobbiga vattenskador på takkonstruktionen. Det leder också inte sällan till spruckna takpannor.

Ett annat problem som kan följa med mycket mossa är oreda bland pannorna. Det här på grund av ett rotsystem som letar sig in under dem och ”krokar” fast. Ett annat problem som kan följa med mycket mossa, om det är kvar till vintern, är frostsprängning.

Rengör taket

Om du har fått mossa på taket är steg ett att helt enkelt få bort det. Det här kan göras på lite olika vis. Vissa gillar att använda sig av en högtryckstvätt då det är effektivt och energisnålt.

Ska du använda dig av en högtryckstvätt är det dock viktigt att du spolar uppifrån och ned – inte tvärt om. De som är motståndare till att använda sig av högtryckstvätt pekar just på detta, att det finns en risk att vatten spolas in på ställen där det inte bör vara.

Om du ska upp på taket och spola med högtryckstvätt, tänk på din säkerhet. Detta gäller särskilt om du har gamla pannor av lera eller betong. Sätt gärna fötterna över flera pannor så att tyngden fördelas. Så kan du i högre grad undvika att en panna går sönder.

De husägare med lite mindre tak kan också ställa sig på en stege som lutar mot kanten och helt enkelt skrapa bort mossan. Vissa använder hemmagjorda verktyg för detta, men det finns också särskilda takskrapor på marknaden idag.

Tänk på att även ha lämplig skopa för att få bort all mossa som landar i hängrännan.

Efterbehandling

När du nu har fått bort mossan från taket finns det vissa åtgärder du kan vidta för att inte drabbas i lika hög grad igen. Idag finns många olika mossdödande medel, med vilka du kan spruta ner taket med (ofta med hjälp av en vanlig trädgårdsslang).

Dessa medel är ofta väldigt lika diskmedel, men lite starkare. Genom att spruta ner taket med ett sådan mossdödande medel görs takytan ogästvänlig. På så vis slipper du drabbades i lika hög grad i fortsättningen. Tänk på att det tar ett tag innan du märker av effekt av medlet.

Vi är experter på tak